Vstoupili jste do aplikace webKBPS.


Vážení účastníci,

omlouváme se za nedostupnost aplikace Web Garant umožňující individuální přístup k Vašim účtům u KB Penzijní společnosti, a.s. (KB PS). Cílem probíhajících úprav aplikace je zvýšit bezpečnost internetových přístupů a odstranit rizika ohrožení dat účastníků i zájemců o produkty KB PS. Z uvedených důvodů jsme přistoupili k úpravám aplikace. Příprava a testování těchto úprav je jak finančně, tak zejména časově náročná záležitost.
Pokud si chcete ověřit došlé platby, připsání jednorázových vkladů, počet uhrazených měsíců nebo potvrdit provedení změn ve smlouvě, můžete kontaktovat naši bezplatnou telefonní linku 800 111 124.
Účastníci, kteří sepsali Dodatek smlouvy o internetovém přístupu, mohou též požádat na e-mailové adrese kbps@kbps.cz o zaslání informací zabezpečených heslem. Heslo obdrží formou SMS na číslo telefonu ve zmíněném Dodatku.
Všichni účastníci mohou též vyžádat zaslání informací písemnou formou na adresu uvedenou ve smlouvě nebo mohou navštívit kteroukoliv pobočku Komerční banky.
O obnovení individuálního přístupu vás budeme informovat na stránkách www.kbps.cz

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

KB PS.